Sydvestjyske Smags Oplevelser

Sydvestjyske Smagsoplevelser er et interessefællesskab, der arbejder for at fremme bevidstheden om sydvestjyske kvalitetsfødevarer og kulinariske oplevelser samt øge den fælles identitet og livskvalitet, og markere Sydvestjylland nationalt og internationalt. 

Fællesskabet har hidtil skabt madinspirationsbogen "Naturen til bords - en kulinarisk rejse langs Vadehavet og Vesterhavet" samt de årligt tilbagevendende begivenheder Vadehavs Lammefestival, Krondyrsfestival og Oyster Trophy Week.

Se mere på: Sydvestjyske Smagsoplevelsers egen hjemmeside 

For mere information kontakt:

Formand: Knud H. Hansen
Mobil: +45 2336 4712
E-mail: khh@sydvestjylland.com


Medlemmer af Sydvestjyske Smags Oplevelser: