Om SAD

Bestyrelsen

Formand: 
Laurids Siig Christensen,
Småøernes Fødevarenetværk,
Sejerø Gæs, 
Tlf.: 4015 5301

Bestyrelsesmedlemmer:
Pia Styrbæk,
Smagen af Fyn,
Styrbæks
Tlf.: 2170 8018

John Smith,
Regional Madkultur Vestjylland,
Staarup Haandbryg 
Tlf.: 3016 3333

Henning Guddal
Sæberiet på Ærø 
næstformand i Smagen af Fyn

Knud Hjortlund Hansen
Sydvestjyske Smagsoplevelser/ Sydvestjysk Udviklingsforum
Tlf.:2336 4712 

Suppleanter:
1. suppleant:
Birgit Jensen
Allégården

2. suppleant: 
Kai Winter
Kernegaarden

 

Smagen af Danmark er paraply for danske fødevarenetværk der arbejder for at forbedre vilkårene for de små og mellemstore fødevareproducenter, der i de senere år har haft stigende betydning for den kulinariske udvikling i Danmark såvel som bevarelse og udvikling af arbejdspladser i landdistrikterne. 

Smagen af Danmark er fødevarenetværkenes politiske talerør. Smagen af Danmark udbyder fagkurser og tilrettelægger temaarrangementer og studieture for at forbedre erfaringsudveksling mellem netværkenes medlemmer mhp. at skabe vækst og innovation i netværkene.


Smagen af Danmark står bag en app, der gør det muligt at finde frem til de medlemmer af netværkene, der laver særlige events. App´en gør det enkelt for netværkene og deres medlemsvirksomheder at komme ud med nyheder og gør det enklere for turister at finde frem til de mange spændende fødevareproducenter, der er i det danske landskab.

 

 

Med venlig Hilsen
Laurids Siig Christensen, Formand